Minőségbiztosítási nyilatkozat

 

A Kultúratudományi Doktori Program minőségbiztosítási nyilatkozata

 

 

A Kultúratudományi Doktori Program az Irodalomtudományi Doktori Iskola részeként a MAB elveivel összhangban fogalmazza meg és érvényesíti a minőségbiztosítási nyilatkozatát.

 

A 2004 óta működő Program szervesen kapcsolódik az Irodalomtudományi Doktori Iskola tantervéhez, interdiszciplináris szemléletéhez.

 

A Doktori Program vezetője Hadas Miklós habilitált egyetemi tanár. Az oktatók egy része a Bölcsészettudományi Kar munkatársai közül kerül ki. A doktorandusok szakmai munkájának irányításában így a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék és a Szociológiai Intézet munkatársai is részt vesznek. A szakemberek másik részét olyan kutatók alkotják, akik más magyarországi (ELTE, BME, CEU) és külföldi (Trier) oktatási intézményekben vagy kutatóhelyeken (MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet) dolgoznak, és sok szálon kötődnek a pécsi Bölcsészettudományi Karhoz. A Programot egyrészt az ő szakmai munkájuk minősíti (a Program akkreditációja szempontjából releváns adataikat közzéteszik és rendszeresen frissítik a www.doktori.hu oldalon).

 

A Program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy fokozatosan megteremtse a doktorandusok tudományos aktivitásának keretfeltételeit. A képzésekben szokásos oktatási és kutatási tevékenység mellett konferenciákat rendezünk, az előadások közléséhez igyekszünk különböző publikációs fórumokat biztosítani. Mindez doktori programok és tudományos műhelyek közötti szakmai hálózatok megteremtésére is alkalmat ad. Az oktatók munkája mellett a Programot így a hallgatók eredményei is minősítik.

 

 

A doktori cselekményekről

Minden oktatással és fokozatszerzéssel kapcsolatos folyamatban, cselekményben, bizottsági munkában, szigorlati és minősítő eljárásban - az érvényben levő eljárásoknak megfelelően - biztosítjuk a PTE intézményében munkaviszonyban nem álló szakemberek részvételét és egyharmados arányát. A doktori cselekmények mindkét szakaszában és a habilitációs eljárásokban jeles hazai és külföldi szakemberek vesznek részt. Összhangban az Irodalomtudományi Doktori Iskola gyakorlatával, az irodalmárokon kívül filozófusok, pszichológusok, antropológusok, történészek is jelen vannak a bizottságokban. A külföldi vendégprofesszorok előadásain és a nemzetközi konferenciákon alkalma van doktorandusainknak betekintést nyerni a nemzetközi kutatóműhelyek munkájába és szakmai eredményeibe. A Program működésének minőségére az Irodalomtudományi Doktori Iskola, a PTE BTK Doktori és Habilitációs Bizottsága, valamint a PTE Doktori Bizottsága, valamint Habilitációs Bizottsága felügyel. Az érvényben levő előírások alapján a Szenátus és a MAB részére is betekintést biztosítunk a Program keretei között folyó szakmai munkába.

 

lap teteje