Felvételi eljárási rend

 

A Kultúratudományi Doktori Programban a felvételi során az alábbi pontszámításos rendszer működik, amely a minőséget és áttekinthetőséget kívánja garantálni. A kétszintes felvételi eljárásban összesen 30 pont szerezhető, az előzetesen beküldendő témafelvető esszére és a felvételi beszélgetésre egyaránt max. 15-15 pont kapható.

 

A jelentkezés szakmai feltételei

(a) Legalább jó rendű egyetemi oklevél másolata; A felvételi évében végző egyetemi hallgatók esetén ez a dokumentum a szóbeli vizsgán kerül bemutatásra;

(b) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata: legalább egy középfokú C típusú állami, vagy ezzel egyenértékű államilag akkreditált nyelvvizsga az alábbi nyelvekből: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, portugál, japán, kínai;

(c) Tudományos (szakmai) önéletrajz, publikációs jegyzék;

(d) Témafelvető esszé 3 példányban, körülbelül fél ív (20 000 n) terjedelemben; A témafelvető esszének tartalmaznia kell:

- a téma rövid összefoglalását;

- a téma legfontosabb irodalmát;

- egy rövid áttekintést a témával kapcsolatos eddigi kutatásokról;

- a saját kérdésfelvetés kibontását;

- az alkalmazandó módszerek bemutatását;

- a disszertáció elkészítésének körülbelüli időbeosztása.

 

A felvételi menete

A kétszintes felvételi eljárás első lépcsőjében a disszertáció témavázlatának elbírálása történik, melyet a doktori programban tanító oktatók végeznek. (Az elbírálás során összesen 15 pont osztható ki.)  A második lépcső ezen témavázlat megvédése szóban.

 

A felvételi beszélgetés (összesen 15 pont szerezhető)

A témavázlat alapján folytatott felvételi beszélgetés során a jelöltnek be kell mutatnia azt, hogy

(a) tervezett értekezésének problémafelvetése releváns, (5 pont)

(b) a téma szakirodalmát ismeri és  (5 pont)

(c) rendelkezik az empirikus feldolgozásához szükséges szakmai-módszertani ismeretekkel (5 pont)

lap teteje