Tanterv

A végzettség megnevezése: "Irodalomtudomány PhD"
Tagozat: levelező; képzési szint: doktori, illetve mesterképzés; a képzés jellege: doktori képzés;
tanárképesség: nem tanárképes; társítható-e: nem társítható; munkanyelv: magyar.
Összesen: 180 kredit. Félévek száma: 6.

A képzés időtartama hat szemeszter. Az első négy szemeszterben a doktoranduszoknak rendszeres óralátogatási kötelezettségük van. Az 5. és a 6. félévben a hallgatók nem vesznek részt rendszeres óralátogatásban, témavezetőjükkel disszertációs konzultációk keretén belül dolgoznak együtt. A teljesített 6. félév után indítható el a doktori fokozatszerzés folyamata. A képzés keretén belül meghirdetett kurzusok pontos időpontját az adott szemeszter tartalmazza.

A képzés helye
A kultúratudományi program a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskoláján belül önálló programként működik.

A képzés felépítése

MK-1 Irodalomtudományi alapozó kurzusok
A mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak: MODP01 (30k).
Min.: 30 kredit. Max.: 36 kredit. Plusz max.: 3 kredit

MK-2 Kultúratudományi stúdiumok
A mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak: MODP02 (42k).
Min.: 42 kredit. Max.: 48 kredit. Plusz max.: 3 kredit

MK-3 Doktori és kutatószemináriumok
A mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak: MODP03 (48k), MODP04 (60k).
Min.: 108 kredit. Max.: 108 kredit. Plusz max.: 6 kredit

Tantárgyak, tárgyelemek

MODP01 Irodalomtudományi alapozó modul
Felelős tanszék: Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
Felelős oktató: Thomka Beáta, Szijártó Zsolt
Teljesítendő min. 30 kredit.

MODP0101 Irodalom
Kötelező [Előadás/Szeminárium] 2ó/6k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP0102 Művészetelmélet, esztétika, filozófiatörténet
Kötelező [Előadás/Szeminárium] 2ó/6k. A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP0103 Választható tárgyak
Kötelező [Előadás/Szeminárium] 2ó/6k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP0104 A modernitás (kultúra)elméletei
Kötelező [Előadás/Szeminárium] 2ó/6k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1. félév.

MODP0105 Modern társadalomtörténet, történeti antropológia
Kötelező [Előadás/Szeminárium] 2ó/6k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP02 Szakmai tárgyak
Felelős tanszék: Irodalomtudományi Doktori Iskola
Felelős oktató: Hadas Miklós
Teljesítendő min. 42 kredit és min. 3 tárgyelem.

MODP0201 A modernitás (kultúra)elméletei
Kötelező [Előadás/Szeminárium] 2ó/12k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 2-4. félév
Felvétel feltétele: MODP0104 teljesítése.

MODP0202 A társadalomszerveződés szimbolikus mechanizmusai
[Előadás/Szeminárium] 2ó/12k. A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP0203 Hagyomány, örökség, múzeum
[Előadás/Szeminárium] 2ó/12k. A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP0204 Populáris kultúra és kulturális globalizáció
[Előadás és szeminárium] 2ó/12k. A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP0205 A test és a nemi szerepek, identitások változásai
[Előadás/Szeminárium] 2ó/12k. A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja: K és / vagy Gy
Meghirdetés: alkalmanként. Javasolt felvétel: 1-4. félév

MODP03 Doktori szemináriumok
Felelős tanszék: Irodalomtudományi Doktori Iskola
Felelős oktató: Hadas Miklós
Teljesítendő min. 48 kredit.

MODP0301 Doktori szemináriumok
Kötelező [Szeminárium] 2ó/48k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: mindkét félév. Javasolt felvétel: 1-6 félév

MODP04 Kutatószemináriumok
Felelős tanszék: Irodalomtudományi Doktori Iskola
Felelős oktató: Hadas Miklós
Teljesítendő min. 60 kredit.
Mérföldkő-előfeltétel: MK-1 és MK-2 teljesítése.

MODP0401 Kutatószeminárium
Kötelező [Szeminárium] 2ó/30k. A tárgyelem ismételhető
.
Teljesítés módja: Gyakorlati jegy
Meghirdetés: mindkét félév. Javasolt felvétel: 5-6. félév

 

lap teteje