A program oktatói

 

Beke László művészettörténész, habilitált egyetemi tanár - MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

Császi Lajos szociológus, habilitált címzetes egyetemi tanár - MTA Szociológiai Kutatóintézet

Erdélyi Ágnes filozófus, habilitált egyetemi tanár - ELTE BTK Filozófiai Intézet

Feischmidt Margit kulturális antropológus, egyetemi adjunktus - PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Fejős Zoltán kulturális antropológus, PhD - Néprajzi Múzeum Budapest

Hadas Miklós szociológus, habilitált egyetemi tanár - BCE TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ

Járosi Katalin kulturális antropológus, PhD - Universität Trier, Fachbereich IV Ethnologie

Kovács Éva Judit szociológus, MTA Szociológiai Kutatóintézet

Nagy Endre szociológus, habilitált egyetemi tanár - PTE BTK Szociológiai Intézet

Szijártó Zsolt kulturális antropológus, egyetemi docens - PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Zentai Violetta kultúrantropológus, Közép-Európa Egyetem; Nyílt Társadalom Intézet, Budapest

 

A program oktatóinak részletes adatai a www.doktori.hu oldalon olvashatók. Az oktatók nevére kattintva kutatási területeik és az általuk vezetett hallgatók disszertációs tématervének címe jelenik meg.

 

lap teteje