Bemutatkozás

  

 

A Kultúratudományi Doktori Program


A doktori program fő célja a modern és későmodern társadalmak kulturális reprezentációs rendszereinek és szimbolikus mechanizmusainak társadalom- és kultúratudományi elemzése. A program öt tematikus modul vizsgálatán keresztül igyekszik a modern társadalom kulturális rendjét, illetve e rend jelentésösszefüggéseit, belső logikáját, annak meghatározó dimenzióit megközelíteni.

A modulok a következők: A modernitás (kultúra)elméletei; A társadalomszerveződés szimbolikus mechanizmusai; Hagyomány, örökség, múzeum; Populáris kultúra és kulturális globalizáció; A test és a nemi szerepek, identitások változásai.

A doktori program az
Irodalomtudományi Doktori Iskola keretei között működik, szervesen kapcsolódva annak tantervéhez, interdiszciplináris szemléletmódjához. A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Thomka Beáta.

A Doktori Program vezetője Hadas Miklós habilitált egyetemi tanár, az oktatók egy része a Bölcsészettudományi Kar munkatársai közül kerül ki. Így a program oktatói között megtalálhatók a Kommunikációs Tanszék, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, valamint a Szociológiai Intézet munkatársai. A szakemberek másik részét olyan kutatók alkotják, akik más magyarországi (ELTE, BME, CEU) és külföldi (Trier) oktatási intézményekben vagy kutatóhelyeken (MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet) dolgoznak, de sok szálon kötődnek a pécsi Bölcsészettudományi Karhoz.

A doktori program kiemelt figyelmet kíván szentelni arra, hogy fokozatosan megteremtse a doktoranduszok tudományos aktivitásának keretfeltételeit, ezzel is segítve tudományos szocializációjukat. Így a doktori képzésekben szokásos oktatási és kutatási tevékenység mellett szeretnénk ösztönözni a doktoranduszokat konferenciák és kiállítások létrehozására, különböző publikációs fórumok, szakmai hálózatok megteremtésére is.

A doktori program elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várja, akik - érkezzenek akár az irodalomtudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a filozófia, a kommunikációelmélet vagy a művészetelmélet területéről - érdeklődnek a modern társadalom- és kultúratudományok vizsgálati módszerei és eredményei iránt, illetve bármely bölcsész- vagy társadalomtudományi szakon végeztek. Ezen kívül fogékonyak az irodalom- és kultúraelmélet új elméleti orientációra és - főként kvalitatív módszereket alkalmazó - empirikus kutatások segítségével szeretnének minél többet megtudni a modern és későmodern társadalmak működésmódjáról, kulturális logikájáról.


Elérhetőségek
 
PTE BTK Kultúratudományi Doktori Program
7624 Pécs Ifjúság útja 6.

Programreferens: Velősy Gabriella
e-mail: gabi@velosy.com

Telefonszám: 06 72 501 561

A honlap szerkesztője: Kasznár Veronika Katalin
e-mail: kasznar@gmail.com

Webmaster: Ács Péter
e-mail:
pite@btk.pte.hu

 

Utolsó frissítés: 2010. 09. 07.

 

lap teteje